Laajennukset

Jäsenlaskutus

Helppo ja toimiva jäsenlaskutus vapauttaa resurssit toiminnan kehittämiseen.

jäsenlaskun kirjaus suoritusten kirjaus rekisteriin varojen jako jäsenlaskun karhuaminen

Tuote- ja palvelulaskutus

Tuote- ja palvelulaskutus mahdollistaa erilaisten yksittäisten tuotteiden (kuten pipo tai tapahtuma) ja toistuvaislaskutettavien palveluiden (kuten lehti tai verkkopalvelun käyttöoikeus) laskuttamisen.

Varojenjako alaorganisaatioille

Jäsenmaksusuoritukset maksetaan kokonaisuudessaan liiton tilille, mutta yhdistysten ja muiden alaorganisaatioiden osuudet voidaan tilittää alaorganisaatioiden tileille. Varojenjako eli tilitykset mahdollistaa tilitysaineiston muodostamisen rekisteriin kirjattujen jäsenmaksujen mukaisesti.

Rajapinta (API)

Rajapinnan avulla voit lukea ja kirjoittaa rekisterin tallennettua tietoa myös muista järjestelmistä. Tämä mahdollistaa saumattomat ja kustannustehokkaat integraatiot järjestelmien välille.

Liittymislomake

Liittymislomake mahdollistaa julkisen lomakkeen, jonka avulla uudet jäsenet voivat ilmoittautua mukaan järjestön toimintaan.

Muutoslomakkeet

Muutoslomakkeiden avulla jäsenet pääsevät helposti katselemaan ja muuttamaan omia tietojaan.

jäsentietojen selaus jäsentietojen päivitys

Uusi entiteetti

Entiteettien avulla rekisterillä hallittavia tietosisältöjä voidaan laajentaa. Senseen on mietitty jo useita entiteettejä valmiiksi (jäsen, yhdistys, henkilö), mutta projekteissa voi tulla vastaan hyvinkin yksilöllisiä tarpeita (esim. hevonen tai auto). Entiteetille mietitään sen vaatimat tietokentät ja tämän jälkeen kyseisiä entiteettejä pääsee rekisteristä lisäämään, muokkaamaan ja hakemaan.

Uutiskirje

Uutiskirjeen avulla voit lähettää selkeitä graafisia sähköposteja. Uutiskirjeen suunnittelussa on panostettu erityisesti helppokäyttöisyyteen, ei niinkään laajaan määrään eriliaisia ominaisuuksia.

Laskennalliset raportit

Senseen on saumattomasti integroitu huippuluokan BI-sovellus Zoho Reports, joka mahdollistaa erilaisten graafisten kaavioiden sekä pivot-taulukoiden luomisen. Nämä raportit tuodaan Sensen käyttöliittymään, mutta yksittäisiä raportteja voi halutessaan upottaa myös julkisille verkkosivuille tai vaikkapa jäsensivuille.

Raportointisovellus

Täydet oikeudet Senseen saumattomasti integroituun Zoho Reports BI-sovellukseen, jonka avulla asiakas voi luoda rajattoman määrän erilaisia laskennallisia raportteja (graafeja, pivotteja jne).

Avoine SSO - Kertakirjautumispalvelu

Kertakirjautumisen avulla organisaatioon kuuluvat ihmiset liikkuvat saumattomasti yhdellä kirjautumisella eri palveluiden välillä.

Tutkinnot ja koulutus

Tutkinnot ja koulutus laajennuksella voi nivoa yhteen useita suoritettuja koulutuksia tutkinnoksi.

Duplikaattien yhdistämistyökalu

Yhdistämistyökalulla pystyt etsimään rekisteristäsi duplikaatteja. Pystyt rajaamaan haluamasi kentät, joista etsit samoja arvoja sisältäviä entiteettejä. Lopulta voit vertailla ja yhdistää duplikaatteja keskenään.

Tapahtumahallinnan Sense-integraatio

Tapahtumahallinnan integraatio mahdollistaa osallistumisien arkistoinnin Sense-rekisteriin osallistujan jäsentietoihin, jos käytössä on jo ennestään tapahtumahallinta.

Tapahtumahallinta ja Sense-integraatio

Tapahtumahallinnan kokonaisprosessi tapahtuman julkaisusta ilmoittautumiseen ja osallistumismaksujen laskuttamiseen. Integraation avulla saadaan osallistumisen tiedot tallennettua jäsenen tietoihin Senseen.