Kokemuksia

Palveluitamme käyttää yli 250 valtakunnallista järjestöä. Se tarkoittaa yhteyttä yli 2,6 miljoonaan jäseneen.

Kokemuksia


Olemme tehneet satoja jäsenrekisteri- ja verkkopalvelutoimituksia järjestöille. Kokemuksemme kattaa yli kymmenen vuotta ja paljon erilaisia tarpeita ja tilanteita. Alta löydät viimeisimmät asiakaskertomukset. Lue tästä lisää kertomuksia asiakkaistamme tai silmäile listaa toimialoittain

 

  Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

  Verkkosivujen käytettävyystesti


  Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja aloille opiskelevien ammattiliitto. Vuonna 1948 perustetulla liitolla on 90 000 jäsentä.

  SuPer on Avoinen pitkäaikainen verkkosivu-asiakas. Alkuvuodesta 2017 sivuilla toteutettiin kävijäkysely, jossa haluttiin palautetta mm. sivuston ulkoasusta, kiinnostavuudesta ja helppokäyttöisyydestä. Tulokset olivat pääosin positiivisia, mutta niitä haluttiin tarkentaa erityisesti käytettävyyden näkökulmasta. SuPer ja Avoine järjestivät käytettävyystestaustapahtuman. Testattavia käyttötapauksia oli yhteensä 10 ja mukaan oli rekrytoitu viisi testaajaa.

  SuPerin tiedottaja Sari Järvinen kertoo, että Avoinen kanssa toteutettu käytettävyystesti vastasi odotuksia ja testaus oli kokonaisuutena onnistunut. Käytettävyystestaus vahvisti kävijäkyselyssä saatua palautetta. ”Testaus oli tarpeellinen ja antoi tietoa sivuston kehittämiskohteista, mutta isoja yllätyksiä ei onneksi tullut ”, kertoo Järvinen.

   Suomen Parkinson-liitto ry

   Helppoutta ja monipuolisuutta Sense-rekisterillä


   Suomen Parkinson-liitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö. Liitto tekee työtä Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän omaistensa elämänlaadun parantamiseksi. Parkinson-liittoon kuuluu 19 yhdistystä ja 110 kerhoa. Jäseniä yhdistyksissä on yli 8000.

   Suomen Parkinson-liitto otti Sense-rekisterin käyttöön loppuvuodesta 2016. Suomen Parkinson-liiton it-asioista vastaava Päivi Niemi kertoo olevansa tyytyväinen uuteen Sense-rekisteriin: ”Webbikäyttöliittymä on helposti saatavilla ja esimerkiksi hakutyökalun käyttö on tuntunut monipuoliselta. Myös Sensen viestintäominaisuudet ja liittymisten automatisointi ovat arkea helpottavia ominaisuuksia. Sense-rekisteri vastaa sitä mitä olemme ajatelleetkin: helppoutta ja monipuolisuutta, niin liitolle kuin yhdistyskäyttäjillekin.”

   Jäsensihteeri Leena Kataja on samoilla linjoilla Päivin kanssa: ”Kokonaisuus vaikuttaa hyvältä ja olen tyytyväinen Sense-rekisteriin. Myös projekti eteni hyvin ja työskentely oli mutkatonta. Voin suositella muillekin.”

   Suomen Parkinson-liiton Sense-rekisteri on noin kymmenes ylläpitoon siirtynyt Sense-rekisteri. Ensimmäinen Sense otettiin käyttöön keväällä 2016.

   www.parkinson.fi

   Suomen Migreeniyhdistys

   Sujuvaa jäsenhallintaa ja -laskutusta Sensellä


   Suomen Migreeniyhdistys otti Avoinen Sense-rekisterin käyttöönsä keväällä 2016. Yhdistys oli Avoinen asiakas jo aiemmin, ja siirtyi Senseen Avoinen aiemmasta jäsenrekisterijärjestelmästä. Yhdistys ylläpitää jäsenistön tietoja Sensessä, viestii jäsenistölle Sensen viestintätoiminnoilla sekä laskuttaa Sensellä jäsenmaksuja. 

   Migreeniyhdistyksen toiminnanjohtaja Hanna Vuollon mielestä Sense on selkeä kokonaisuus, jossa ei ole yhdistyksen käyttötarpeiden kannalta turhia ominaisuuksia. Silti toimintoja on paljon ja järjestelmä mahdollistaa jäsenhallinnan yhdistyksen toivomalla tavalla.

   Vuollo kiittelee Sensen käytettävyyttä: "Senseä on miellyttävä ja helppo käyttää. Lisäksi sen ulkoasu on raikas ja nykyaikainen."  Vuollo kiittää myös Sensen projektipäällikköä sujuvasta projektipalvelusta. Migreeniyhdistyksessä ollaan myös tyytyväisiä Sensen asiakaspalveluun: "Olen ollut erityisen tyytyväinen Sensen chat-palveluun, jonka kautta olen saanut nopeasti vastauksen, kun minulla on ollut kysyttävää", Vuollo kertoo.

   http://migreeni.org/ 

    Kuluttajaliitto

    Sujuvaa jäsenviestintää Sense-jäsenrekisterillä


    Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Kuluttajaliitto edistää kuluttajan oikeuksiin, talouteen, elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen sekä eettiseen kuluttamiseen liittyviä asioita. Järjestö tarjoaa kuluttajaneuvontaa sekä toimii kuluttajien äänenä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Kuluttajaliitolla on useita valtakunnallisia ja paikallisia kuluttajayhdistyksiä.

    Kuluttajaliitto päivitti jäsenrekisterinsä Avoinen Sebaconista Sense-tuotteeseen halusta ja tarpeesta palvella jäsenistöä entistä paremmin. Sensen kautta Kuluttajaliitto toteutti aiempaa jouhevammin rekisteriin integroidut jäsensivut ja on panostanut jäsenviestintään Sensen viestintätyökalujen ansiosta. ”Sensen uutiskirjetoiminto on helppokäyttöinen. Se mahdollistaa sen, että jokainen työntekijämme voi halutessaan toteuttaa jäsenviestintää. Tulevaisuudessa haluamme jakaa työkalun käyttöön myös paikallisten kuluttajayhdistysten toimijoille”, kertoo Lotta Cederberg Kuluttajaliitosta. Myös Sensen ja Netvisorin reskontran tiivis yhteys toisiinsa saa Cederbergiltä kiitosta.

    Sensen käyttöön siirtyminen on tuonut ketteryyttä Kuluttajaliiton toimiston jäsenyyksien käsittelyrutiineihin. Senseen siirtymisen myötä jäsenhallintatyötä on jaettu niin, ettei kaikki työ ole enää yhden henkilön työlistalla. Järjestelmän monientiteettisyys mahdollistaa esimerkiksi hakemustietojen ja jäsenyyksien käsittelyn samassa järjestelmässä. Tulevaisuudessa Senseen voidaan rakentaa myös muita tietokantoja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

    ”Tulevaisuudessa haluamme käyttää Senseä kerätäksemme tietoa jäsenistöstä ja suunnitellaksemme organisaation toiminnan suuntaviivoja kerätyn tiedon perusteella. Sense mahdollistaa Kuluttajaliiton toiminnan mukauttamisen jäsenistön toiveiden mukaiseksi”, Cederberg ja Mika Kesseli Kuluttajaliitosta toteavat.

    www.kuluttajaliitto.fi 

     ProCom

     Helppoa ja sujuvaa jäsenlaskutusta Sense-rekisterillä


     ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on viestinnän ammattilaisten järjestö, joka toimii jäsentensä osaamisen kehittäjänä, yhteistyöfoorumina ja alan vaikuttajana. Jäseninä on lähes 3000 viestinnän parissa työskentelevää ammattilaista – tiedottajia, viestintäpäälliköitä, viestintäjohtajia, viestintäalan yrittäjiä ja konsultteja, jotka työskentelevät yksityisellä sektorilla, julkishallinnossa ja järjestöissä.

     ProCom päätti päivittää Avoinen Sebacon-jäsenrekisterinsä Senseen helpottaakseen jäsenlaskutusta. ”Laskutus vaati aiemmin paljon käsityötä, kun laskutusjärjestelmää ja jäsenrekisteriä ei oltu integroitu”, kertoo Minna Rautomäki ProComista. Sensen myötä ProComin käyttämä kirjanpitojärjestelmä Netvisor ja Sense integroituivat. Järjestelmän vaihtaminen olemassaolevan asiakkuuden sisällä oli luonteva, mutta myös kustannustehokas valinta. ”Konversio Sebaconista Senseen sujui vaivattomasti”, Rautomäki kiittelee.

     ProCom on ollut tyytyväinen uuteen rekisteriin. ”Sensessä on helppokäyttöinen ja moderni käyttöliittymä, joka on mobiilioptimoitu”, kertoo Minna-Liisa Nurmilaakso ProComista. Myös Sensen kiinteä asiakaspalvelun chat-ikkuna saa Nurmilaaksolta kiitosta. Sense on tuntunut omalta myös muokattavuutensa ansiosta: ”Käyttöönottoprojektin aikana Avoine toteutti toiveidemme mukaisia muutoksia lopulliseen tuotteeseen”. ProCom arvostaa sitä, että Sense kehittyy tuotteena koko ajan. Avoine suunnitteleekin Sensen täydentämistä esimerkiksi tuote- ja palvelulaskutuksen laskutusominaisuuksilla tulevaisuudessa.

     www.procom.fi