Pääkäyttäjän aloitusinfo

Rekisterin ylläpito sen monimuotoisuudessaan on pääkäyttäjän vastuulla. Omien vastuualueiden tunteminen ja ylläpitämisen edellyttävät taidot ovat perusedellytys toimivalle sekä ajan tasalla olevalle rekisterille. Tälle sivulle on koottu tiivistetysti pääkäyttäjän vastuualueet yleistasolla sekä Avoinen suositus kuinka nämä tiedot ja ylläpitotaidot on hyvä ottaa haltuun.

Pääkäyttäjän vastuut

  • Tukee loppukäyttäjiä rekisterin käytössä ja on tarvittaessa yhteydessä Avoinen asiakaspalveluun
  • Ylläpitää rekisterin käyttäjähallintaa
  • Hallinnoi rekisterin asetuksia ja joitain työkaluja
  • Huolehtii pankkiyhteyksistä pankin suuntaan sekä muutosilmoituksista Avoinen suuntaan
  • Toimii rekisteriin liittyvien prosessien kehittäjänä omassa organisaatiossaan
  • Kerää kehitysehdotukset ja kehittää rekisteriä yhteistyössä Avoinen kanssa
  • Osallistuu kehittämiseen liittyvään testaus- ja laadunvarmistustyöhön
  • Vastaa rekisterin tietosisällön oikeellisuudesta
  • Kouluttaa uuden pääkäyttäjän ja tiedottaa Avoinea uudesta pääkäyttäjästä

Yllä olevien vastuiden lisäksi on huomioitava järjestön omien toimintatapojen mukanaan tuomat vastuut. Hyvä apu on laatia oma vuosikello, johon sijoittaa yleiset vastuut sekä järjestön oman arjen edellytykset. Näin oma arki pyörii hallitusti eikä ikäviä unohduksia pääse syntymään.

Avoinen tarjoamat koulutukset

Koulutuksemme ja opastustuokiomme on suunniteltu asiakkaidemme tarpeita kuunnellen ja koulutus voidaan pitää joko Avoinen toimistolla tai asiakkaan tiloissa. Tulevat koulutukset on listattu kotisivuillemme.

Suosittelemme, että uusi pääkäyttäjä osallistuisi Pääkäyttäjän opastustukio-koulutukseen, jossa käsitellään yleistasolla pääkäyttäjän vastuita ja tehtäviä. Tämä opastus tarjoaa kattavat lähtötiedot jäsenrekisterin ylläpidolle.

Yleiset koulutukset

Avoinen koulutusvalikoimasta löytyy rekisterinkäyttöä tukevia kursseja, joiden avulla pääkäyttäjä sekä rekisterin loppukäyttäjät oppivat hyödyntämään rekisteriä tehokkaasti arjen apuvälineenä.

Asiakaskohtaiset koulutukset

Koulutus voidaan myös räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisesti, jolloin keskitytään 100% asiakkaan järjestelmään, sen sisältöön ja toimintoihin. Tällöin koulutuksen hyöty kohdistuu juuri niihin oleellisiin asioihin, joihin kaivataan lisäoppia. Tarvittaessa koulutukseen voidaan ottaa mukaan järjestelmän ohjelmoinut henkilö, joka tuntee rekisterin teknisen toteutuksen parhaiten.

Asiakaskohtaisen koulutuksen hinta määräytyy mm. koulutuksen keston, sen sisällön sekä rekisterikohtaisten räätälöintien mukaisesti. Tarjouspyynnön voi lähettää osoitteeseen Enable JavaScript to view protected content.. Mikäli ette osaa kertoa omia toiveitanne, voimme hyvin ehdottaa teille sopivaa koulutuskokonaisuutta.