Avoine Oy tarjoaa alla olevan tietosuojaseloste-mallipohjan asiakkaidensa käyttöön. Seloste on laadittu yhteistyössä tietosuojalakimiehen kanssa. Avoine Oy ei vastaa selostepohjan käytöstä.

Mallipohjan keltaisilla maalatut tekstiosiot ovat vain ja ainoastaan esimerkkejä ja jokainen rekisterinpitäjä vastaa niiden käytöstä tai poistamisesta. Rekisterinpitäjä vastaa tietosuojaselostemallin käytöstä ja sen sisällöstä kaikilta osin.

Saat ladattua tietosuojaseloste-mallipohjan tämän linkin takaa