Alkusysäys sisäiseen dokumentaatioon vuosikelloajattelun kautta

Jäsenrekisteri on mukana yllättävän monessa asiassa liitto- ja yhdistysarjessa. Usein sen merkitys ja tärkeys pysyy piilossa, kunnes rekisterin pääkäyttäjä sairastuu tai vastaan tulee henkilöstömuutoksia. Kuinka varautua niin äkillisiin kuin hallittuihin muutoksiin, jotta rekisteriarki pysyy hallinnassa? Vastaus on niinkin yksinkertainen kuin ”Sisäinen dokumentaatio”.

Ajankohta 25.10.2017 09:00 – 25.10.2017 11:00

Paikka Avoinen toimisto: Opastinsilta 8 E (2. kerros), 00520 Helsinki

Tässä maksuttomassa koulutuksessa yhdistyy teoria sekä käytäntö ja koulutuksen kesto kaksi tuntia. Koulutus on suunnattu niin Ankkuri-, Sebacon- kuin Sense -rekisterien pääkäyttäjille.

Koululutuksen sisältö

Tavoitteena on tarjota alkusysäys sisäisen dokumentaation luomiselle ja hahmottaa kuinka hyödyntää dokumentaation runkona organisaation omaa vuosikelloa. Vuosikellon avulla rekisteriarkeen liittyvät tärkeät toimet sekä määräajat hahmottuvat helposti ja dokumentaation kirjaaminen näiden ympärille luo yksikertaisen, mutta toimivan ohjeistuksen.

Koulutus toteutetaan ideapaja-tyyppisesti: Ideoimme yhdessä hyviä tapoja vuosikellon laatimiselle, nostamme esille erilaisia keinoja tuoda rekisteriarkeen liittyvä dokumentaatio näkyväksi, löydettäväksi sekä helposti ylläpidettäväksi. Kukin voi hahmotella runkoa omalle vuosikellolle ja miettiä mikä tapa olisi toimivin omien vastuualueidensa dokumentoinnissa. Tutustumme myös muutamaan näppärään niksiin, joilla voit parantaa erityisesti ohjeiden havainnollisuutta. Koulutukseen voi ottaa oman koneen mukaan, mutta ilman konettakin pärjää hyvin.

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 19.10.. ja mukaan mahtuu kahdeksan henkilöä (alustavasti 1hlö/organisaatio). Mikäli sinun täytyy peruuttaa osallistumisesi, ilmoitathan asiasta. Jos koulutus on jo täynnä tai viimeinen ilmoittautumispäivä on mennyt, olethan yhteydessä kouluttajaan ja tiedustele mahdollisuutta liittyä joukkoon! Koulutus toteutetaan mikäli osallistujia on min. kolme henkilöä.

Lisätietoja: Sanna Judén, sanna.juden@avoine.fi

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.