Verkkopalvelun vuositarkastus

Tarkistetaan yhdessä Avoinen asiantuntijan kanssa verkkopalvelun tila ja tunnistetaan mahdolliset kehitystarpeet.

Haluamme tavata asiakkaamme vähintään kerran vuodessa ja katselmoida verkkopalvelun juurta jaksain. Mikä toimii ja mikä ei? Onko jonkin napin toiminta askarruttanut?Löytävätkö sivuston kävijät etsimänsä tiedon riittävän helposti? Onko viestinnässä ilmennyt uusia tarpeita?

Tapaaminen on maksuton ja sen luonne (koulutus, konsultointi, ideointi) vaihtelee asiakkaan ja verkkopalvelun tilanteen mukaan.

Asiakkaalla on oikeus 1-2 vuosittaiseen maksuttomaan tarkastukseen vuodessa. Vuositarkastus järjestetään asiakkaan tai toimittajan aloitteesta. Vuositarkastus voidaan jättää myös pitämättä, jos asiakas tai toimittaja eivät näe sille tarvetta. Vuositarkastus voidaan järjestää kasvotusten tai verkkotapaamisena.