Visuaalisen ilmeen suunnittelu ja käyttöliittymän ohjelmointi

Tyylikkään ja eri päätelaitteille mukautuvan (responsiivisen) verkkopalvelun toteutus alusta loppuun saakka.

Palvelun kuvaus

Ohjelmointi sisältää sivupohjan suunnittelun etusivulle ja sisältösivulle. Sisältösivusta mukaillaan näkymät uutisille, tapahtumille sekä yhteystiedoille.

Avoinen suunnittelija käy yhdessä asiakkaan kanssa läpi tulevan palvelun visuaaliseen ilmeeseen liittyvät lähtökohdat, toiveet ja tavoitteet. Tapaamisen jälkeen suunnittelija toimittaa asiakkaalle nähtäväksi ensimmäisen version ulkoasusta. Tämän jälkeen asiakkaalla on oikeus kommentteihin, joiden perusteella ulkoasuun tehdään muutoksia.

 1. Avoine ottaa yhteyttä ja toimituksen aikataulu sovitaan
 2. Asiakas toimittaa mahdollisen graafisen ohjeiston sekä kuvamateriaalit sekä linkit referenssisivustoihin. Mikäli vanhan sivuston sisältöjä ei käytetä sellaisenaan, olisi asiakkaan hyvä toimittaa myös tulevaa tekstisisältöä.
 3. Tapaaminen tai puhelinpalaveri Avoinen suunnittelijan kanssa. Usein tämä tapaaminen on yhdistetty konseptipajaan.
 4. Asiakas saa ensimmäisen ehdotuksen ulkoasusta tapaamisessa sovitussa aikataulussa.
 5. Asiakas koostaa kommentit ulkoasuun ja toimittaa ne kerralla Avoinen suunnittelijalle
 6. Asiakas saa kommenttien pohjalta muutetun ulkoasun
 7. Asiakas hyväksyy saamansa ulkoasuehdotuksen
 8. Avoine ohjelmoi suunnitellun käyttöliittymän sisällönhallintajärjestelmän päälle
 9. Asiakas koostaa kommentit ohjelmoinnista ja toimittaa ne Avoinelle (kaksi kommenttikierrosta)
 10. Avoine toteuttaa korjaukset
 11. Asiakas hyväksyy verkkopalvelun

ProcessWire sisältää sivueditorin, jolla kaikkia sivuja voi muokata suoraan mobiililaitteille mukautuvan web-liittymän kautta. Editorissa on helppo tekstin- ja kuvankäsittely, kuvien skaalaus, sisältöjen linkitys, ajastus, välitallennus draftiksi ja esikatselu. Lisäksi sivujen määrä on rajoittamaton, sisällöt on mahdollista asiasanoittaa, sivujen julkaisun ja poiston voidaan aikatauluttaa, käyttöoikeuksia voidaan hallita sivukohtaisesti ja sekä julki- että ylläpitopuoli on responsiivinen.

ProcessWire on hakukoneystävällinen ja siihen voidaan liittää maksutta Google Analytics -seuranta, mikäli asiakkaalla on Google-tili. Ohjelmointiin sisältyy sosiaalisen median painikkeet ja linkit, Youtube- ja Vimeo-videoiden helppo upottaminen leipätekstiin, dokumenttien tallennus ja RSS-syötelukijat. Julkaisujärjestelmä tukee kieliversioita.

Mitä tämä vaatii asiakkaalta?

Mitä tästä jää käteen?

Valmis verkkopalvelu

Palveluun ei sisälly

Huomioithan, että ylläolevat asiat usein onnistuvat erillisestä korvauksesta.