Tunnista jäsenten odotukset verkossa -analyysi

Ymmärrä jäsentesi toiveet ja odotukset järjestösi verkkopalveluita kohtaan.

Palvelun kuvaus

Palvelu tarjoaa ymmärryksen jäsenten odotuksista verkkokohtaamiselle. Palvelun lopputuloksena on ideoita palveluiden sisällöistä ja näkemys eri kohderyhmien tarpeista. Prosessi auttaa asiakasta hahmottamaan millaisia järjestelmiä ja hankkeita tarvitaan jäsenten odotusten täyttämiseksi. Palvelu luo edellytykset jäsenistöä aktivoivien ja sitouttavien palveluiden synnyttämiseksi verkossa. Prosessi on osallistava tukien jäsenten ja liiton henkilöstön sitoutumista.

  1. Suunnitellaan jäsentyöpajaan tavoitteet ja keskeiset teemat asiakkaan kanssa (2h tapaaminen)
  2. Asiakas kutsuu 5-10 jäsentä työpajaan
  3. Avoine fasilitoi työpajan. Mukana jäsenet ja asiakkaan edustajat (3h paja).
  4. Avoine dokumentoi työpajan tulokset
  5. Suunnitellaan liiton työpajan tavoitteet ja keskeiset teemat Asiakkaan kanssa (2h tapaaminen)
  6. Avoine fasilitoi liiton sisäisille sidosryhmille kehityspajan. (3-10 henkeä)
  7. Avoine dokumentoi työpajan tulokset
  8. Avoine vetää yhteen työpajojen tulokset sekä tekee ehdotuksen tärkeimmistä kehityssuunnista
  9. Purkutilaisuus asiakkaan kanssa (2h)

Palvelu sisältää tilavuokrat, virvokkeet ja lounaan tai aamiaisen pajojen osallistujille.

Mitä tämä vaatii asiakkaalta?

Mitä tästä jää käteen?

Palveluun ei sisälly

Huomioithan, että ylläolevat asiat usein onnistuvat erillisestä korvauksesta.