Käytettävyystestaus

Varmista verkkopalvelusi käyttökokemus

Palvelun kuvaus

Palvelun avulla löydetään käytettävyyden kannalta keskeiset ongelmakohdat, jotka korjaamalla palvelun käytettävyyttä voidaan kehittää. Testaus voidaan tehdä, kun sivuston käyttöliittymä on toteutettu teknisesti ja keskeiset sisällöt on tuotettu sivustolle.

Toteutus Avoinen tiloissa pääkaupunkiseudulla.

  1. Asiakas ja Avoine suunnittelevat 10 tärkeintä testattavaa käyttötapausta. Suunnittelu tehdään 2h tapaamisessa.
  2. Asiakas kutsuu käytettävyystestiin 3-5 verkkopalvelun käyttäjää.
  3. Avoine toteuttaa käytettävyystestin (3h työpaja)
  4. Avoine raportoi ja käy korjausehdotukset asiakkaan kanssa läpi (2h tapaaminen)
  5. Korjausehdotuksien toteutuksesta sovitaan erikseen

Mitä tämä vaatii asiakkaalta?

Mitä tästä jää käteen?

Tiedostetaan palvelun jatkokehityskohteet käytettävyyden näkökulmasta.

Palveluun ei sisälly

Huomioithan, että ylläolevat asiat usein onnistuvat erillisestä korvauksesta.