Käyttäjähallinta

Hajautetun päivittäminen useiden käyttäjien voimin.

Tapahtumaloki

Kuka teki ja mitä

Kirjautumisloki

Kuka kirjautui ja milloin

Käyttäjäryhmät

Käyttäjä voi kuulua yhteen tai useampaan ryhmään ja saa käyttöoikeutensa ryhmien kautta.