Kirjautumista vaativat sivut ja sisällöt

Roolin mukaan rajatut sisällöt.

- oikeushallinnan virittäminen siten, että vain tietyille rooleille (esim. jäsenet, tilaajat, puheenjohtajat yms.) tarkoitettu sisältö voidaan esittää.
- ulkoasun kevyt mukautus erottamaan jäsensivut pääsivustosta (yläpalkin väri tai muu elementti)
- kirjautumiset sekä roolien määrittely tai asiakkaan pääkäyttäjän opastus oikeusrajauksien tekoon (riippuen projektista)