Rekisterin vuositarkistus

Kerran vuodessa pidettävä tapaaminen, jossa yhdessä asiakasvastaavan kanssa varmistetaan, että asiat rekisterin kanssa sujuvat kuten pitääkin.

Tapaaminen on maksuton ja pidetään mikäli asiakas kokee sen tarpeelliseksi. Tavoitteena on tunnistaa mahdolliset kipukohdat tai uudet kehittämistarpeet.

Asiakkaalla on oikeus 1-2 vuosittaiseen maksuttomaan tarkastukseen vuodessa. Vuositarkastus järjestetään asiakkaan tai toimittajan aloitteesta. Vuositarkastus voidaan jättää myös pitämättä, jos asiakas tai toimittaja eivät näe sille tarvetta. Vuositarkastus voidaan järjestää kasvotusten tai verkkotapaamisena.