Vaatimusmäärittelypaja

Vaatimusmäärittely tehdään, kun rekisterin vaatimukset ovat hyvin laajat tai muuttuneet nykyjärjestelmästä. Vaatimusmäärittely toteutetaan yhdessä tai useamassa työpajassa. Vaatimusmäärittely kuvaa asiakkaan toimintamallin mukaiset vaatimukset rekisterille. Vaatimusmäärittelyn tuloksena syntyy kevyt dokumentointi asiakkaan vaatimuksista Sense-rekisterille.

Palvelun kuvaus

Kun rekisterin vaatimukset ovat hyvin laajat tai muuttuneet nykyjärjestelmästä, ennen toteutusvaihetta tehdään vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittely toteutetaan yhdessä tai useamassa työpajassa. Työpajan tavoitteena on määritellä asiakkaan (nykyisen tai toivotun) toimintamallin mukaiset vaatimukset rekisterille. Pajassa voidaan määritellä rekisterin käyttäjäroolit sekä prosessit. Vaatimusmäärittelyä voidaan peilata jo työpajan aikana Sense-rekisteriin, jolloin määrittelyssä voidaan huomioida Sense-rekisterin vahvuudet. Jos toteutus halutaan kilpailuttaa useilla eri toimittajilla, voidaan vaatimusmäärittely tehdä järjestelmäriippumattomasti. Työpajassa keskitytään erityisesti tulevan järjestelmän vaatimuksiin. Tulevaa järjestelmää voidaan peilata nykyjärjestelmään siltä osin, kuin se katsotaan tarpeelliseksi.

Pajat järjestetään Avoinen tai asiakkaan toimitiloissa Helsingissä. Yhden vaatimusmäärittelypajan kesto on 3 tuntia. Pajaan osallistuu Avoinelta 1-2 asiantuntijaa. Suosittelemme, että työpajaan osallistuu 1-3 henkilöä asiakkaan puolelta. Jokaisen pajan sisältö suunnitellaan etukäteen ja pajaan osallistuvat vain kyseisestä aiheesta vastaavat henkilöt, jotta keskustelu saadaan sujumaan.

Kun vaatimusmäärittely aloitetaan, ottaa Avoinen asiantuntija yhteyttä asiakkaan vastuuhenkilöön. Avoinen asiantuntija voi toimittaa pajaan varten valmistautumisohjeet samalla, kun työpajan aikataulu sovitaan. Työpajan jälkeen Avoinen asiantuntija dokumentoi pajan tulokset kevyesti ja toimittaa tulokset sähköpostitse asiakkaalle.

Mitä tämä vaatii asiakkaalta?

Valmistautuminen työpajaan Avoinen toimittamien ohjeiden mukaan (0-2 päivää riippuen pohjatiedoista). Asiakas (mieluiten 1-3 henkilöä) osallistuu 3 tunnin työpajaan Avoinen tai asiakkaan tiloissa pääkaupunkiseudulla.

Mitä tämä vaatii asiakkaalta?

Mitä tästä jää käteen?

Pajan lopputuloksena asiakkaalle toimitetaan kevyt dokumentointi rekisterin vaatimuksista.

Palveluun ei sisälly

Huomioithan, että ylläolevat asiat usein onnistuvat erillisestä korvauksesta.