Konversio-ohjelman toteutus (1 päivä)

Konversio-ohjelma mahdollistaa nykyisen rekisterin tietosisällön siirtämisen koneellisesti (konversioajo) uuteen rekisteriin. Konversio-ohjelman sisältö määritellään konversiotyöpajoissa ennen ohjelman toteutusta.

Palvelun kuvaus

Konversiolla tarkoitetaan nykyisen rekisterin tietosisällön ohjelmallista siirtoa uuteen rekisteriin. Konversio koostuu yhdestä tai useammasta konversiotyöpajasta, konversio-ohjelmasta sekä yhdestä tai useammasta konversioajosta. Konversioajot tehdään konversio-ohjelman avulla.

Konversio-ohjelmaan määritellään kenttä kentältä, miten tiedot siirretään asiakkaan toimittamasta materiaalista Sense-rekisteriin. Konversio-ohjelmassa on otettu erilaiset tietorakenteet ja kenttämuotoilut, useat tietolähteet ja tiedon muotoiluun liittyvät asiakastoiveet. Palvelu sisältää yhden päivän toteutus- ja testaustyötä.

Konversio-ohjelman sisältöä tarkennetaan usein sen jälkeen, kun tiedot on kertaalleen siirretty konversioajona Sense-rekisteriin ja asiakas on tarkastellut rekisterin tietosisältöä.

Mitä tämä vaatii asiakkaalta?

Konversio-ohjelman toteutus ei pääsääntöisesti vaadi asiakkaalta toimenpiteitä, koska toteutus tehdään aiemmin tehtyjen suunnitelmien pohjalta. Toteutuksen aikana Avoinen asiantuntijalla voi tulla kysymyksiä, joihin asiakkaalta odotetaan vastausta. Tähän kannattaa varata 0,5 - 1 päivää projektin koosta riippuen.

Mitä tämä vaatii asiakkaalta?

Mitä tästä jää käteen?

Konversio-ohjelman valmistumisen jälkeen voidaan toteuttaa konversioajo eli tietojen siirto Sense-rekisteriin. Ohjelman avulla ajo voidaan tehdä useampaan otteeseen (testi- ja käyttöönottoajot).

Palveluun ei sisälly

Huomioithan, että ylläolevat asiat usein onnistuvat erillisestä korvauksesta.