Konversioanalyysi

Konversioanalyysin tavoitteena saada tietoon konversion toteutukseen vaadittava työmäärä. Analyysi voidaan tehdä toteutukseen liittyvässä tarjousvaiheessa tai heti toteutusprojektin alkaessa.

Palvelun kuvaus

Konversioanalyysin tavoitteena on tutustua asiakkaan konversioaineistoon eli nykyjärjestelmän tietosisältöön. Analyysin tavoitteena on arvioida, kuinka pitkään varsinaisen konversion eli tietojen siirron toteutukseen kuluu aikaa. Mikäli konversioaineisto on niin iso, ettei arvioita (päivän tarkkuudella) voida tehdä, suosittelee Avoine yhtä tai useampaa konversiotyöpajaa, joiden pohjalta tiedonsiirtotyöhön kuluva aika voidaan arvioida tarkemmin.

Asiakas toimittaa aineiston Avoinelle suojatun kanavan (salattu muistitikku, CD tai verkkolomake) kautta. Aineiston tutustumiseen on varattu 2 tuntia asiantuntijatyötä.

Konversiolla tarkoitetaan nykyisen rekisterin tietosisällön ohjelmallista siirtoa uuteen rekisteriin. Siirrossa huomioidaan esimerkiksi rekisterien erilaiset tietorakenteet ja kenttämuotoilut, useat tietolähteet ja asiakkaan tiedon muotoiluun liittyvät toiveet.

Mitä tämä vaatii asiakkaalta?

Asiakkaan tulee toimittaa Avoinelle konversioaineisto mieluiten Excel- tai CSV-muodossa. Asiakkaan ei tarvitse osallistua analyysiin, mutta asiakkaan on varauduttava vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Kysymyksiin vastaamiseen kannattaa varata aikaa 2-3 tuntia.

Mitä tämä vaatii asiakkaalta?

Mitä tästä jää käteen?

Työ- ja kustannusarvio konversion toteutuksesta.

Palveluun ei sisälly

Huomioithan, että ylläolevat asiat usein onnistuvat erillisestä korvauksesta.