Konversiotyöpaja

Konversiotyöpajassa suunnitellaan nykyisen rekisterin tietosisällön siirto uuteen rekisteriin. Konversion suunnittelu tehdään yhdessä tai useammassa työpajassa aineiston laajuudesta riippuen.

Palvelun kuvaus

Konversiolla tarkoitetaan nykyisen rekisterin tietosisällön ohjelmallista siirtoa uuteen rekisteriin. Siirrossa huomioidaan esimerkiksi rekisterien erilaiset tietorakenteet ja kenttämuotoilut, useat tietolähteet ja asiakkaan tiedon muotoiluun liittyvät toiveet. Konversiopajan tavoitteena on määritellä, miten konversio tehdään.

Konversio koostuu yhdestä tai useammasta konversiotyöpajasta, konversio-ohjelmasta sekä yhdestä tai useammasta konversioajosta. Tarvittavien työpajojen määrä riippuu konversiomateriaalin laajuudesta ja monimutkaisuudesta. Pajaan osallistuu Avoinelta tyypillisesti kaksi henkilöä. Yhden konversiotyöpajan kesto on 3 tuntia.

Mitä tämä vaatii asiakkaalta?

Valmistautuminen työpajaan Avoinen toimittamien ohjeiden mukaan (1-2 päivää pohjatiedoista riippuen). Ennen työpajaa Avoinen asiantuntija toimittaa asiakkaalle ennakkotehtävät ja valmistautumisohjeet. Ennakkotehtävien tavoitteena on lisätä myös asiakkaan ymmärrystä konversiomateriaalista. Lisäksi asiakas toimittaa aineiston Avoinelle suojatun kanavan (salattu muistitikku, CD tai verkkolomake) kautta.

Asiakas (1-3 henkilöä) osallistuu 3 tunnin työpajaan Avoinen toimitilassa. Työpajassa tarkastellaan asiakkaan toimittamaa konversiomateriaalia, jota käsitellään Avoinen tietojärjestelmässä. Työpajassa voi herätä kysymyksiä, joihin työpajan aikana ei saada suoraa vastausta. Tällöin asiakas selvittää vastaukset ennen seuraavaa työpajaa. Tähän kannattaa varata noin 1-2 työpäivää.

Mitä tämä vaatii asiakkaalta?

Mitä tästä jää käteen?

Työpajan jälkeen Avoinen asiantuntija toimittaa asiakkaalle sähköpostimuistion, jossa kuvataan ylätasoisesti käsitellyt asiat.

Palveluun ei sisälly

Huomioithan, että ylläolevat asiat usein onnistuvat erillisestä korvauksesta.