Asiantuntijapalvelut

Vaatimusmäärittelypaja

Vaatimusmäärittely tehdään, kun rekisterin vaatimukset ovat hyvin laajat tai muuttuneet nykyjärjestelmästä. Vaatimusmäärittely toteutetaan yhdessä tai useamassa työpajassa. Vaatimusmäärittely kuvaa asiakkaan toimintamallin mukaiset vaatimukset rekisterille. Vaatimusmäärittelyn tuloksena syntyy kevyt dokumentointi asiakkaan vaatimuksista Sense-rekisterille.

Konversioanalyysi

Konversioanalyysin tavoitteena saada tietoon konversion toteutukseen vaadittava työmäärä. Analyysi voidaan tehdä toteutukseen liittyvässä tarjousvaiheessa tai heti toteutusprojektin alkaessa.

Konversiotyöpaja

Konversiotyöpajassa suunnitellaan nykyisen rekisterin tietosisällön siirto uuteen rekisteriin. Konversion suunnittelu tehdään yhdessä tai useammassa työpajassa aineiston laajuudesta riippuen.

Konversio-ohjelman toteutus (1 päivä)

Konversio-ohjelma mahdollistaa nykyisen rekisterin tietosisällön siirtämisen koneellisesti (konversioajo) uuteen rekisteriin. Konversio-ohjelman sisältö määritellään konversiotyöpajoissa ennen ohjelman toteutusta.

Rekisterin mukautuspaja

Rekisterin asiakaskohtaiset mukautukset suunnitellaan työpajassa yhdessä Avoinen asiantuntijoiden kanssa. Työpajoja voi rekisterin laajuudesta riippuen olla yksi tai useampi.

Rekisterin koulutus

Avoine tarjoaa koulutuksia Sense-rekisterin eri osa-alueista.

Alaorganisaatiokohtainen käyttöönotto

Sense-rekisteri voidaan käyttöönottaa vaiheittain alaorganisaatio kerrallaan.

Laskutuksen tukipalvelu

Laskutuksen (esim. jäsenlaskutus) tekeminen on usein tärkein jäsenrekisteriin liittyvä prosessi, johon liittyy monia vaiheita. Avoinen asiantuntija voi tarvittaessa toimia asiakkaan laskutuksesta vastaavan henkilön tukena laskutuksen kriittisimmissä vaiheissa.

Käyttöönottopalvelu

Rekisterin tai muun palvelun käyttööntto on usein projektin tärkeimpiä vaiheita, jolloin asiakas saattaa tarvita erityistä tukea Avoinen asiantuntijalta.

Sense Start - jäsenrekisterin käyttöönotto

Sense Start käyttöönottoon on paketoitu tarvittavat peruspalvelut tehokkaan ja laadukkaan käyttöönoton varmistamiseksi. Sense Start sisältää jäsenrekisterin perusominaisuudet, kuten jäsenhallinta, jäsenlaskutus ja viestintäominaisuudet.

Analytiikka-työpaja

Palvelu sisältää Tilastointi ja raportointi -laajennukseen liittyvien raporttien ja tilastojen suunnittelun yhdessä asiakkaan kanssa.