Varojenjako alaorganisaatioille

Jäsenmaksusuoritukset maksetaan kokonaisuudessaan liiton tilille, mutta yhdistysten ja muiden alaorganisaatioiden osuudet voidaan tilittää alaorganisaatioiden tileille. Varojenjako eli tilitykset mahdollistaa tilitysaineiston muodostamisen rekisteriin kirjattujen jäsenmaksujen mukaisesti.

Varojenjako kohdistuu aina halutun hinnaston (esim. kuluvan vuoden henkilöjäsenet) pohjalta luotuihin, suoritettuihin laskuihin. Varojen jaon yhteydessä laskut ja niiden sisältämät laskurivit merkitään tilitetyiksi. Samalla alaorganisaatioiden tietoihin tallennetaan tilitettävä kokonaissumma, tilityksessä mukana olleiden suoritusten lukumäärä sekä tilityspäivämäärä. Yhdistykselle tilitettävistä kokonaissummista voidaan ladata Excel-koonti sekä XML SEPA –muotoinen maksuaineisto.

Maksuaineiston lataus edellyttää sitä, että Senseen on tallennettu alaorganisaatioiden tilinumerot. Maksuaineisto ladataan suoraan pankkiohjelmaan tai yrityksen verkkopankkiin tai vaihtoehtoisesti tilitykset voidaan maksaa manuaalisesti Excel-koonnin pohjalta.