Palvelumuotoilun hyödyntäminen jäsenpalveluiden kehittämisessä -työpaja

Kolmen tunnin mittaisessa työpajassa tutustutaan aluksi palvelumuotoilun keskeisiin periaatteisiin ja yleisimpiin menetelmiin. Teoriaosuuden jälkeen tarkastelun kohteeksi otetaan jokin jäsenpalvelu, jota järjestö haluaa kehittää. Työpajan tavoitteena on antaa järjestölle ideoita siihen, miten tarkastelun kohteena olevaa jäsenpalvelua voidaan kehittää.

Palvelun kuvaus

Yleistä:

Palvelumuotoilu tarkoittaa palvelujen kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin. Muotoiltaessa jäsenelle suunnattuja palveluja tarkastelun kohteeksi otetaan jokin jäsenen ja liiton välinen prosessi (esimerkiksi liittyminen). Jäsenen kokemusta palvelun aikana sanotaan palvelukokemukseksi. Palvelumuotoilun tavoitteena on palvelukokemuksen parantaminen optimoimalla palveluprosessin kriittisiä pisteitä ja poistamalla palvelun häiritseviä kohtia.

Työpajan sisältö:

Kesto: noin 3 tuntia
Osallistujia: 3-6

Kolmen tunnin mittaisessa työpajassa tutustutaan aluksi palvelumuotoilun keskeisiin periaatteisiin ja yleisimpiin menetelmiin. Noin tunnin teoriaosuuden jälkeen tarkastelun kohteeksi otetaan jokin jäsenpalvelu, jota järjestö haluaa kehittää. Jäsenpalveluun pureudutaan palvelumuotoilun menetelmillä. Työpajan tavoitteena on antaa järjestölle ideoita siihen, miten tarkastelun kohteena olevaa jäsenpalvelua voidaan kehittää.

Työpaja järjestettiin osana Avoinen teemapajatarjontaa keväällä 2015. Lue kuvaus työpajasta Avoinen blogista!

Mitä tämä vaatii asiakkaalta?

Asiakas (3-6 henkilöä) osallistuu 3 tunnin työpajaan Avoinen tai asiakkaan tilosisa pääkaupunkiseudulla. Palvelumuotoilussa keskeistä on, että palvelua kehittävät myös palvelun käyttäjät (esim. jäsenet). Tämän vuoksi olisi hyvä, jos vähintään yksi osallistujista olisi jäsenten edustaja.