Palvelut

Kompassi-suunnittelupeli

Tiedätkö miten järjestösi onnistuu toiminnassaan? Saavuttaakseen tavoitteensa, järjestön on tunnettava vahvuutensa ja ymmärrettävä heikkoutensa. Kompassin avulla löydät mahdollisuudet uudistumiseen. Osallistava peli luo edellytykset järjestön tulevaisuuden rakentamiseen ja luo perustan muutokseen. Kompassi säästää aikaa suunnittelussa ja nopeuttaa päätösten viemistä käytäntöön. Pelin tarkoituksena on synnyttää pelin ohjaaman keskustelun kautta yhteisymmärrys oleellisimmista kehityskohteista.

Tunnista jäsenten odotukset -analyysi

Ymmärrä jäsentesi toiveet ja odotukset järjestösi verkkopalveluita kohtaan. Tiedätkö mitä jäsenesi odottavat järjestöltäsi? Voitteko tehostaa toimintaanne ja otatteko huomioon teknologiat jotka ovat aivan ulottuvillanne? Osallistuminen muuttuu!

Palvelumuotoilun hyödyntäminen jäsenpalveluiden kehittämisessä -työpaja

Kolmen tunnin mittaisessa työpajassa tutustutaan aluksi palvelumuotoilun keskeisiin periaatteisiin ja yleisimpiin menetelmiin. Teoriaosuuden jälkeen tarkastelun kohteeksi otetaan jokin jäsenpalvelu, jota järjestö haluaa kehittää. Työpajan tavoitteena on antaa järjestölle ideoita siihen, miten tarkastelun kohteena olevaa jäsenpalvelua voidaan kehittää.

Kaukoputki-tulevaisuuskuva

Tunnetko jäsenesi? Tiedätkö tulevaisuutesi? Hallinnoit valtavaa tietomäärää jäsenistäsi, mutta et aivan saa otetta siitä, mitä kaikkea voisit saada datasta irti? Kaukoputken avulla saat selkokielisen raportin jäsenistösi nykytilasta, pystyt hahmottamaan kehityssuuntia ja suunnittelemaan toimintaa perustellusti.