Kokemuksia

Palveluitamme käyttää yli 250 valtakunnallista järjestöä. Se tarkoittaa yhteyttä yli 2,6 miljoonaan jäseneen.

Neste Ralli

Neste Rallin verkkosivun kävijämäärät huikeaan nousuun ja sisältö helposti kohderyhmien saataville


Suomessa vuosittain ajettava FIA:n rallin MM-sarjan osakilpailu, Neste Ralli on maailmanluokan tapahtuma, jolle on erityisen tärkeää näkyä verkossa edustavasti ja vastata nykymaailman kasvaviin muutostrendeihin markkinoinnista ja viestinnästä.

Sivustoa käyttävät niin kuluttajat, median edustajat, yhteistyökumppanit, yritysvieraat kuin tiimit ja kilpailijatkin. Informaation jakaminen laadukkaasti ja käyttäjäystävällisesti on pystyttävä takaamaan sekä kaikkia ryhmiä on voitava palvella monipuolisesti video- ja kuvamateriaaleilla. Lisäksi käyttäjät enenevissä määrin hakevat sisältöä mobiililaitteiden kautta.

Koska verkkosivusto toimii useiden sisäisten ja ulkoisten tiedotuskanavien emoaluksena, sen rooli kansainvälisen moottoriurheilutapahtuman markkinoinnissa on erittäin suuri. Niinpä AKK Sports Oy tilasi Avoinelta sivuston, joka on selkeä käyttää, päivittää ja joka toimii kaikilla päätelaitteilla varmistaen näin optimoidun käyttöliittymän. Uudistuksen myötä olennainen sisältö saatiin arvoiselleen paikalle nykyaikaisella ilmeellä. 

Uudistetun sivuston myötä kävijämäärässä nähtiin valtava kasvu yli puoleen miljoonaan käyttäjään asti tapahtumaviikkojen aikana, mikä asettaa vaatimuksia myös palvelun luotettavuudelle. AKK Sports Oy:n markkinointijohtaja Heli Kemppainen toteaakin, että Avoinen joustavuus ja tekninen osaaminen ovat olleet tärkeitä tekijöitä onnistumisessa silloin, kun asioiden toimivuudesta on voitava olla varma.  

www.nesterallyfinland.fi

 

  Kansallinen Lastenliitto

  Kansallinen Lastenliitto halusi tehdä ihmisten ja tapahtumien kohtaamisesta helpompaa.


  Kansallinen Lastenliitto on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö joka järjestää kerho-, leiri- ja tapahtumatoimintaa lapsille ja lapsiperheille ympäri Suomen. Tästä syystä heillä on tarve kerätä ilmoittautumisia verkossa.

  Aiemmin tapahtumista oli tietoa useammalla eri sivustolla, missä oli omat haasteensa. Lastenliitto päätti helpottaa asiaa suunnittelemalla Avoinen kanssa yhden tyylikkään sivuston, josta löytyvät kaikki ilmoittautumiset ja muut keskeiset sisällöt. 

  Avoinen ProcessWire-järjestelmällä toteuttamalle sivustolle on liitetty Tapahtumanhallinta, jonka avulla ilmoittautumiset on helppo kerätä. Sen avulla myös laskut tapahtumista muodostuvat automaattisesti. Tämä on vähentänyt työmäärää liitossa olennaisesti. Pian Tapahtumanhallintaan tullaan kytkemään myös toiminnallisuus, jonka avulla ilmoittautujat voivat suoraan maksaa laskunsa.

  Paremman tapahtumanäkyvyyden lisäksi uusi sivusto on tehnyt sisällönhallinnastakin vaivatonta. Sivustolle voi helposti vain lisätä tekstit ja kuvat sen pysyessä silti aina hyvännäköisenä.

  Avoine sai Lastenliitolta kiitosta sivuston toimivuuden lisäksi myös sujuvasta yhteistyöstä projektissa.

  Kansallisen Lastenliiton sivut

   Suomen rehtorit siirtyivät Avoinen jäsenrekisteriin


   Ennen Avoinen Ankkuri-rekisterin käyttöönottoa Suomen Rehtorit hoitivat jäsenrekisteriasiansa vanhalla Access-pohjaisella rekisterisovelluksella.  Toni Lehtinen Suomen Rehtorit Ry:stä kertoo, että päätös Ankkurin käyttöönotosta oli selvä tuotteeseen tutustumisen jälkeen.  Opastus käyttöönoton alussa koettiin äärimmäisen hyödylliseksi.  

   Lehtinen toteaa, että aiempaa jäsenrekisteriä vaivasi monimutkainen käytettävyys ja siten tietojen hankala haettavuus. Avoinen rekisterin myötä tilanne on muuttunut täysin: käyttäjät saavat nyt helposti juuri sellaiset raportit kuin he tarvitsevat.  Lehtinen korostaakin, että raportit ovat hyvin tärkeä osa rekisterin käytettävyyttä. Hän kertoo pitävänsä Ankkurissa myös siitä, kuinka helppoa jäsenten tavoittaminen esimerkiksi sähköpostilla on.

   Lehtinen sanoo, että Ankkurin käyttöönoton jälkeen käytännössä kaikki rekisteriin liittyvä toiminta on oleellisesti helpottunut – vaihto Avoinen jäsenrekisteriin osoittautui kannattavaksi.

    AKT käyttää Avoinen palveluita laajasti

    Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n käytössä on joukko Avoinen palveluita. Vuoden 2015 aikana käyttöön on otettu julkiset verkkosivut, extranet, Verkkoasiointi ja Tapahtumanhallinta. Verkkosivut toteutettiin ProcessWire-julkaisujärjestelmällä. Entuudestaan käytössä on ollut Avoinen toimittama jäsenrekisteri.


    Ajan saatossa tapa käyttää verkkosivuja on muuttunut. Tämä näkyy myös AKT:n tekemissä ratkaisuissa; paljon tietoa, joka ennen oli extranetin puolella, on nykyisin saatavilla julkisilla verkkosivuilla. Suurimpana hyötynä AKT:llä nähdäänkin ProcessWiren selkeys ja ylläpidon helppous aiempiin verkkosivuihin nähden. Etusivulle on myös kätevä tehdä nostoja ajankohtaisista tapahtumista Tapahtumanhallinnan toimiessa täydellisesti yhteen muun sivuston kanssa.

    Verkkoasiointia AKT hyödyntää esimerkiksi lomapaikan käyttöoikeuden arvonnassa: jäsenet täyttävät jäsenrekisteriin yhteydessä olevan sähköisen lomakkeen ja rekisterijärjestelmän avulla voidaan suorittaa arvonta.

    Tapahtumanhallintaa hyödynnetään jokavuotisissa kesä- ja talvipäivien järjestelyissä. Vuorovuosittain järjestettävä tapahtuma sisältää useita eri kilpailuja, joihin jokaiseen kerätään omat ilmoittautumisensa. Osallistujia on myös lukumäärällisesti paljon. Tähän Tapahtumanhallinta on tuonut suurta helpotusta, sillä ennen ilmoittautumiset hoidettiin paperilla tai sähköpostitse.

    Käy katsomassa AKT:n tyylikkäitä verkkosivuja!

     SuPer-liitto

     SuPer-liitolle oli tärkeää löytää kumppani, joka voisi auttaa liittoa kehittämään viestintäänsä teknisten ratkaisujen avulla. Liittomaailmaa ymmärtämätön teknologiatoimittaja tai yhden projektin mittainen yhteistyö ei tullut kyseeseen. Tämän vuoksi liitto valitsi Avoinen. ”Arvioinnissa mukana olleista palveluntarjoajista Avoine katsottiin parhaaksi”, Sari Tirronen SuPerista kertoo.


     Liitto kaipasi joustavuutta ja uusia mahdollisuuksia. Processwire-julkaisujärjestelmä vastaa tarpeeseen tarjoamalla käytännössä rajattomat ulkoasumahdollisuudet verkkosivuille, joten sisältöä enää ei tarvitse suunnitella teknisten rajoitteiden ehdoilla. ”Halusimme julkaisujärjestelmän, joka palvelee viestintää eikä rajoita sen toteuttamista. Processwire vaikuttaa joustavalta järjestelmältä”, Tirronen sanoo. ”Myös sivuston ulkoasu on tässä päivässä”. Yhteistyö SuPerin oman graafisen suunnittelijan ja Avoinen välillä on Tirrosen mukaan sujunut mainiosti. 

     Edessä on vielä verkkosivujen integroiminen muihin liiton käyttämiin palveluihin. Me Avoinella odotamme innolla tulevaisuutta ja mahdollisuuksia auttaa SuPer-liittoa parhaan mahdollisen viestinnän toteuttamisessa.

      Suomen Kilpirauhasliitto

      Jotkut järjestöt luottavat vielä nykyäänkin Excel-tiedostoon jäsentietojen säilytyspaikkana. Kilpirauhasliitossa kuitenkin kyllästyttiin jatkuvaan käsityöhön, hukkaan valuvaan aikaan ja Excel-tiedoston kyseenalaiseen tietoturvaan. Niinpä heillä päätettiin siirtyä käyttämään Avoinen Ankkuri-rekisteripalvelua.


      Rekisteripalvelun valinta

      Kilpirauhasliiton Excel-tiedostossa hallinnoitava jäsenrekisteri oli jäänyt ajastaan pahasti jälkeen. Tietojen varmuuskopiointi ja päivittäminen tuottivat loppumatonta vaivalloista käsityötä, eikä tietojen ajantasaisuudesta aina silloinkaan ollut takeita. Käyttöön haluttiin nykyaikainen järjestelmä, jota olisi vaivaton käyttää ja joka voisi kasvaa järjestön mukana.  

      Kun oli käynyt selväksi, ettei Excel-tiedostojen kanssa kannattanut jatkaa, alkoi syksyllä 2013 selvitystyö sopivan palveluntarjoajan löytämiseksi. Tärkeää oli löytää yritys, joka pystyisi tarjoamaan järkevän verkkopohjaisen jäsenrekisterin, jonka hallinnoinnista liitto voisi olla mahdollisimman itsenäisesti vastuussa. Vaikka ehdokkaita olikin loppumetreille asti useampia, valikoitui Avoine lopulta rekisterin toimittajaksi. Kilpirauhasliiton toiminnanjohtaja Asta Tirronen kertoo, että vaakakupissa painoivat erityisesti Avoinen kokemus ja kilpailijoiden tuotteita viimeistellympi rekisteripalvelu. Hän toteaakin, että Avoinen jäsenrekisteristä löytyivät itsestään selvästi kaikki keskeiset toiminnot, mikä helpotti valinnan tekemistä palveluntarjoajien välillä.  

      Tuumasta toimeen

      Eräänlaisen positiivisen ongelman uutta rekisteriä käyttöönotettaessa tuotti jäsenmäärän ennakoimattoman suuri kasvu. Lähinnä tv-näkyvyyden ansioista tulleet 500–1000 uutta jäsentä merkitsivät melkoista ruuhkaa jäsentietojen käsittelyssä siirtymävaiheen aikana, sillä käytännön syistä vuoden 2013 puolella liittyneet, mutta vielä jäsenmaksuaan maksamattomat jäsenet oli ensin kierrätettävä väliaikaisen rekisterin kautta. Sittemmin tilanne on onnistuneesti purettu ja nykyään jäsenet liitetään suoraan uuteen rekisteriin. Jäsenmäärän kasvaessa tietojen hallinnoiminen vanhalla tavalla Excelin kautta olisi ollut entistä ongelmallisempaa.

      Ankkurin käyttöönottoa varten Tirronen osallistui kahteen pääkäyttäjille suunnattuun koulutuskertaan. Tästä eteenpäin tietoa oli helppo jakaa, joten hän opasti myös yhdistyksen sisällä vastuuhenkilön rekisterin saloihin. Avoine tulee tarjoamaan tulevaisuudessa lisäopastusta sitä mukaa kun Ankkurin ominaisuuksia aletaan hyödyntää Kilpirauhasliitossa laajemmin.  

      Huolettomampi nykyhetki vie kohti helpompaa tulevaisuutta

      Tirronen toteaa, että Avoinen toimittaman rekisterin hyödyt näkyvät selvästi säästettynä aikana, sillä jäsentiedot voidaan nyt saada esille hetkessä. Uuden järjestelmän myötä on kuitenkin saavutettu myös kauaskantoisempia etuja. Toiminnanjohtaja korostaakin huolettomuutta, joka turvalliseen, verkkopohjaiseen jäsenrekisteriin liittyy – enää järjestö ei ole yksin tietoturvakysymysten kanssa ja tietoturvasta on paljon helpompi huolehtia.

      Toinen merkittävä asia on järjestön kyky vastata jäsenten tarpeisiin joustavammin. ”Jäsenpalvelun parantuminen on hieno asia”, Tirronen sanoo. ”Nyt jäsen saa jäsenkortin yhdessä laskun kanssa”. Tämä kuvaa hyvin sitä kaksoistehtävää, joka nykyisellä jäsenrekisteripalvelulla on: sen on helpotettava rekisteriä hallinnoivien ihmisten työtä, mutta toisaalta myös mahdollistettava jäsenille entistä paremmat ja vaivattomammat palvelut.

      Tirronen kertoo, että tulevaisuudessa rekisterin mahdollisuuksia on tarkoitus alkaa hyödyntää entistä laajemmin. Tähän asti vähäisempi sähköpostin lähettäminen jäsenille voi olla pian ajankohtaista ja tähän tarvitaan pätevää jäsenrekisteripalvelua. Tirronen mainitsee myös, että tulevaisuudessa järjestelmän kautta voidaan käsitellä esimerkiksi jäsenlehtitilauksia.

      Toiminnanjohtaja kertoo arvostavansa Avoinen tapaa hoitaa asiakkuutta myös palvelun toimittamisen jälkeen. ”Kynnys ottaa yhteyttä on matala”, hän toteaa. Tästä palautteesta voimme Avoinella olla syystäkin ylpeitä ja tehdä kaikkemme varmistaaksemme käyttäjiemme onnistumiset jatkossakin.