Vanhemmat asiakaskertomukset

Suomen Koripallomaajoukkueen Kannattajat ry

Ankkuri vastasi nopeasti laajenevan faniyhteisön, eli "Susijengifanien" tarpeisiin. Myös yhteistyö sponsoreiden kanssa toimii nyt aiempaa helpommin.


Suomen Koripallomaajoukkueen Kannattajat ry perustettiin Lahdessa vuonna 2013 tavoitteenaan tuoda yhteen hajallaan olevat kannattajat koko maassa. Kun Suomen maajoukkue sai villin kortin vuoden 2014 koripallon MM-kisoihin, jäsenmäärä kohosi nopeasti tuhansiin. Tällä hetkellä yhdistys on Suomen toiseksi suurin kannattajayhteisö.

”Susijengifanit” panostaa paljon tarjotakseen jäsenilleen hyvät puitteet Suomen koripallomaajoukkueen seuraamiseen ja muodostaakseen yhteisön, johon kannattaa kuulua. Yhdistyksen tarkoitus on olla ”kuudes pelaaja maajoukkuessa”, luoda yhteisöllisyyttä ja tarjota jäsenilleen erilaisia etuja.

Perustamisvaiheessa jäsenillä oli jo kokemusta yhdistystoiminnasta ja myös Avoinen Sporttisaitti-tuotteesta, jota Namika Lahti käyttää toiminnassaan. Kun jäseniä yhdistykseen alkoi kuitenkin tulla paljon, oli selvää, että tarvittiin suurten jäsenmäärien hallinnointiin sopiva systeemi. Tähän tarpeeseen vastasivat Avoinen Ankkuri-rekisteri ja Verkkoasiointi, joiden käyttöönotto kävi helposti.  ”Ankkuri saatiin käyttöön juuri oikeaan aikaan”, yhdistyksen tiedottaja Janne Virtanen sanoo.

Kuinka Avoine pystyi auttamaan

Suomen koripallomaajoukkueen eli Susijengin saatua villin kortin elokuussa alkaviin koripallon MM-kilpailuihin, alkoi tapahtua. Jäsenmäärä yli kymmenkertaistui kolmessa viikossa. Tilanteessa katsottiin tärkeäksi, että liittyvien tiedot saadaan talteen varmasti ja tehokkaasti ja että uusi jäsen liitetään välittömästi tiedotuksen piiriin.

Susijengifaneille toteutettiin Avoinen Verkkoasioinnilla liittymislomake. Lomake ohjaa liittyjää vastaamaan ”oikein”, jolloin tiedot ovat tarvittavassa muodossa. Verkkoasioinnin hyväksymistyökalun avulla voidaan tarkistaa, että liittyjä on oikean ihmisen oloinen ja tiedot on täytetty oikein.

Myöhemmin Verkkoasiointia laajennettiin tietojen päivityspalvelulla. Susijengifanit tuottavat arvokkaita palveluita MM-kilpailuihin lähtijöille kisapaitojen ja kyyditysten muodossa. Verkkoasiointi-palvelulla yhdistys kykeni keräämään tarvittavaa tietoa tehokkaasti jäsenistöltä siten, että se on myös jäsenelle helppoa.

Tiedot tallentuvat Ankkuri-jäsenrekisteriin. Ankkurilla on hankkeen alkuvaiheessa kaksi päätarkoitusta. Tiedot tallentuvat keskitettyyn jäsenrekisteriin, johon aktiivitoimijoilla on riittävät käyttöoikeudet. Toisaalta Ankkurista voidaan viestiä tehokkaasti kaikille jäsenille. Pääasiallisena viestintäkanavana on toiminut sähköposti.

Yhdistys on aktiivinen yhteistyökumppanien hankinnassa. Tästä syystä on ollut erittäin tärkeää, että jäsenrekisteri on pystynyt tukemaan kumppanien kanssa toimimista oikealla tavalla. ”Ankkuri on tuonut markkinoinnillisesti uusia ulottuvuuksia”, puheenjohtaja Risto Virtanen kertoo. ”Kun jäsenille voidaan lähettää suoraan informaatiota vaikkapa yhteistyökumppanien tarjouksista kuten ruoasta, juomasta ja kuljetuksista, rekisterin arvo nousee”.

Virtanen toteaakin, että Ankkurin mahdollisuuksista on yhdistykselle merkittävää hyötyä myös uusia yhteistyökumppaneita etsittäessä. ”Esimerkiksi Veikkauksen kanssa tehtävä yhteistyö ei olisi ollut mahdollista, jos tiettyjä jäseniä ei syntymäajan perusteella olisi voitu rajata pois kohderyhmästä”, hän täsmentää. Yhteistyökumppanit ovat yhdistykselle tärkeitä, sillä erilaiset jäsenedut tekevät yhdistykseen kuulumisesta hyvän jutun, joka takaa positiivisen lumipalloefektin jatkumisen.

Myös yhdistyksen tiedottaja Janne Virtanen arvostaa järjestelmän helppoutta: ”Nyt jäsenet voidaan tavoittaa kaikki samalla vaivalla ilman erillisiä postituslistoja, joita aiemmin ylläpidettiin”. Ankkuri mahdollistaa myös entistä monipuolisempien jäsentietojen keräämisen.  Rekisteriä ahkerasti käyttänyt tiedottaja toteaakin, että 3000 jäsenen hallinnoiminen ilman nykyisiä järjestelmiä olisi erittäin hankalaa ja veisi talkootyönä aivan liikaa aikaa. Verkkoasioinnista on suurta hyötyä silloin, kun jäsenen on päästävä muuttamaan omia tietojaan vaikkapa oikeanlaisen paidan tilaamista varten.

Apua ja neuvoja yhdistyksen porukka on saanut Avoinen Mikko Mantereelta, joka on perehdyttänyt vastuuhenkilöt Ankkurin ja Verkkoasioinnin käyttöön. Lähitulevaisuudessa tarkoitus on alkaa hoitaa myös laskutusta Ankkurin kautta.  

Kaiken kaikkiaan yhdistys on ollut hyvin tyytyväinen asioiden sujumiseen Ankkurin ja Verkkoasioinnin avulla.” Koska kaikki toiminta on talkoopohjaista, on ajan säästyminen ja kyky toimia mahdollisimman vähällä työvoimalla tärkeää”, Janne Virtanen tiivistää. 

  Pikkukokki.fi

  Pikkukokki-sivustolla perinteinen konsepti on paketoitu käteväksi verkkopalveluksi. Sivusto kokoaa yhteen vinkkejä ja tietoa niin ohjaajille kuin lapsillekin.


  Avoinen palvelut ovat tuttuja Marttaliitolle, sillä järjestön pääsivusto www.martat.fi on myös Avoinen avustuksella rakennettu. Vuonna 2010 Marttaliitossa pistettiin pystyyn pikkukokki.fi -sivusto, jonka olemassaolon taustalla on jo vuosikymmenet jatkunut pikkukokki-kerhotoiminta.

  Ruoanlaittoa, askartelua, kodinhoitoa ja muita teemoja käsitteleviä Pikkukokki-kerhoja on aikojen saatossa pidetty niin vapaaehtoisten kuin ammattilaistenkin toimesta. Nettisivujen avulla kokonaisuus voitiin tuotteistaa ja saada palvelemaan useampia ihmisiä.

  Alkuperäisen Pikkukokki-sivuston uudistusta alettiin tehdä vuonna 2012 osana suurempaa, myös martat.fi -sivustolle kohdistuvaa uudistusta. Samalla pikkukokki.fi -sivuston tekninen pohja vaihdettiin Directosta nykyaikaisempaan ja paremmin Marttaliiton tarpeita palvelevaan ProcessWire-järjestelmään. Sivusto julkaistiin uudessa muodossaan vuoden 2013 puolella.

  Sivuston ensisijainen kohderyhmä ovat lasten kanssa työskentelevät ohjaajat, ja sivuston visuaalinen ilme noudattelee Marttaliiton ohjaajan oppaan ulkoasua. Tästä huolimatta sivusto on suunniteltu siten, että se palvelee myös lapsia. Niinpä huomiota on kiinnitetty siihen, että sivusto on itsenäinen ja sellaisenaan toimiva tietopaketti. Näin vältytään nojaamasta ulkopuolisiin sisältöihin ja linkittämästä muille sivustoille, joiden sisältöä ei voida valvoa.

  Marttaliiton Teija Jerkku kertoo, että sivusto on saanut paljon positiivista palautetta kävijöiltä. Hän pitää sivustoa osoituksena siitä, että neuvontakokemus voidaan onnistuneesti tuotteistaa. ”Sivusto tukee todella hyvin vapaaehtoisten ohjaajien lasten kanssa työskentelyä suurella määrällä vinkkejä ja ohjeita”, Jerkku kertoo. Sivusto tuokin kaiken vuosien saatossa kerääntyneen tiedon ja kokemuksen kaikkien tarvitsevien saataville yhdessä verkkopalvelussa.

  Sivustolle haluttiin dynaamisesti vuodenaikojen mukaan muuttuvaa ilmettä, jonka Avoine pystyi toteuttamaan pääsivulla automaattisesti vaihtuvilla sisällöillä. Näin sivun vaikutelma pysyy eläväisenä, vaikka Marttaliitossa ei jatkuvasti ehdittäisikään päivittää sivuston sisältöä. Marttaliitosta kerrotaan, että sisällön päivittäminen sivustolle tarpeen mukaan on ollut helppoa, eikä siihen ole tarvittu käyttötukea.

  Käy katsomassa värikästä ja tietorikasta pikkukokki.fi-sivustoa!

   Miekkailu- ja 5-otteluliitto

   Nykyaikaisen verkkosivuston on edustettava organisaatiota tyylikkäästi ja oltava helppo käyttää. Miekkailu- ja 5-otteluliiton uusilla verkkosivuilla yhdistyvät estetiikka ja päivittämisen vaivattomuus.


   Miksi uudistamiseen päädyttiin

   Kaiken voidaan katsoa alkaneen siitä, kun liittojen yhdentymisen seurauksena syntyi uusi Miekkailu- ja 5-otteluliitto. Ennen uudistusta Miekkailuliiton sivut olivat olleet lähinnä sisäinen viestintäkanava, joka ei juuri toiminut edustavana mainoksena ulospäin. Miekkailu- ja 5-otteluliiton Lena Tallroth-Kock toteaa, että lajeista kiinnostuneiden tulisi paitsi löytää tarvitsemansa tieto, myös saada lajista hyvä ja ulospäin avoin kuva. Tätä päämäärää entiset sivut eivät juuri edesauttaneet, joten uudella liitollakin oli suuri tarve saada sivustonsa vastaamaan nykypäivän tarpeita. Avoine riensi apuun ja auttoi liittoa luomaan edustavat ja helposti ajan tasalla pidettävät sivut.

   Tie julkaisuun

   Liitossa oli jo aiemmin päätetty tietystä visuaalisesta ilmeestä, joten pohjaa verkkosivu-uudistukselle oli jo olemassa Avoinen tullessa mukaan suunnittelemaan sivustoa. Ajankohdan puolesta uudistus ei ollut kuitenkaan täysin vailla haasteita, sillä liitolla oli lopulta käytössä aiempaa niukempi määrä henkilöresursseja. Niinpä Tallroth-Kock toimi ainoana vastuuhenkilönä projektissa liiton puolelta, mutta Avoinen kanssa yhteistyö sujui hyvin ja asiat etenivät. Julkaisua edeltävinä kuukausina uudelle sivustolle siirrettiin säilytettävä sisältö vanhoilta sivuilta ja luotiin tarpeellinen rakenne, minkä jälkeen sivut saatiin julkaistua.   

   Sivuston käyttöönotto alkoi puolen päivän mittaisella koulutuksella Avoinen toimistolla. Uusien sivujen kanssa tekemällä oppiminen oli merkittävässä roolissa, ja Tallroth-Kock kertoo saaneensa tarpeellista tukea myös puhelimitse. Käytännön havaintojen kautta ensimmäisen kuukauden aikana ilmeni myös joitakin sivuston osa-alueita, joita nähtiin tarpeelliseksi hioa edelleen. Näin voitiin varmistua, että sivusto palvelisi tarpeita tulevaisuudessa kuten pitääkin. 

   Lopputulos on edustava ulospäin ja helppo päivittäjälle

   Tallroth-Kock sanoo, että erityisen hyödyllistä nykyisellä sivustolla on keskitetty tiedonhallinta. Esimerkiksi kilpailuista tiedottaminen on nykyään paljon helpompaa, kun tulokset näkyvät automaattisesti yhdessä paikassa verkkosivuilla kisajärjestäjien päivitettyä ne omiin palveluihinsa. Toimintakalenteri näyttää selkeästi menneet ja tulevat tapahtumat, ja sivuston kokonaisilme on tyylikäs. 

   Yhdessä verkkosivujen julkaisun kanssa Avoine Oy toteutti Miekkailu- ja 5-otteluliitolle integraation saksalaiseen Ophardt-kilpailunhallintajärjestelmään. Tämän ansiosta liiton verkkosivuilta löytyvät nyt tarpeelliset lisenssitiedot, sillä liitolla käytössä oleva Sporttirekisteri on integraation myötä yhteydessä Ophardtiin.

   Tallroth-Kock myös toteaa, että tämänkaltaisissa projekteissa eräs haaste on oikeanlaisen vision muodostaminen sivustosta, sillä kaikki toteutukseen liittyvät mahdollisuudet eivät aina ole heti ilmeisiä. Hän kertoo, että verkkosivuprojekti oli hänelle laatuaan ensimmäinen - oppimisprosessin, käytännön toteutuksen ja yhteistyön aikana liiton tarpeet tulivat kuitenkin yhä selvemmin ilmi. Tämä puolestaan mahdollisti etenemisen oikeaan suuntaan ja hyvän lopputuloksen.

   Sivuston kanssa aktiivisesti toimivana henkilönä Tallroth-Kock myös korostaa, että Avoinen kanssa toteutettu sivusto on tuonut suuren helpotuksen päivittämiseen ja arkiseen tekemiseen. Ennen ongelmana oli vanhanaikaisen ulkonäön lisäksi myös tietojen oleminen sikin sokin sivustolla esimerkiksi entisellä keskustelu- ja tiedotuspalstalla. Lisäksi pientenkin muutosten tekeminen vaati muutoksia sivuston koodiin, missä oli aina oma vaivansa. Onneksi nyt on toisin!

   Miekkailu- ja 5-otteluliiton nykyisiä sivuja pääset katsomaan täältä.

    Gymnaestrada

    World Gymnaestrada järjestetään Helsingissä 12-18.7.2015. Tapahtuma on kansainväliseltä laajuudeltaan suurin Suomessa koskaan järjestetty tapahtuma. Järjestäjänä toimii Suomen Voimisteluliitto yhdessä Helsingin kaupungin sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.


    Voimisteluliiton projektipäällikkö, Saija Suomisen, mukaan tapahtuman viestintä kaikille FIG:n (Federation Internationale de Gymnastique) jäsenmaille on paljolti sähköistä. Verkkosivuston haluttiin olevan hyvin toimiva ja helppo päivittää. Toimittajaksi valittiin jo ennestään tuttu Avoine, jonka kanssa myös Voimisteluliiton verkkosivut on aikanaan toteutettu.

    Suomen Voimisteluliitto järjestää voimistelutoimintaa harrasteliikunnasta huippuvoimisteluun. Gymnaestrada on voimistelun suurtapahtuma, jossa ei kilpailla vaan esiinnytään. Festivaalin ohjelmaan kuuluu kenttä-, halli-, ja iltanäytöksiä sekä monenlaisia muita esityksiä läpi viikon. Tapahtumaan odotetaan lähes 25 000 osallistujaa jopa kuudestakymmenestä eri maasta.

    Verkkosivut ovat yksi Gymnaestradan pääviestintäkanava.  Suomisen mukaan haasteita verkkoviestinnälle asettavat osallistujajoukon kirjavat taustat. Tietokoneen käyttötaidot vaihtelevat ja osallistujien ikähaarukka on laaja, jopa 6‒90 vuotta. Lisäksi sivuston on oltava vähintään kaksikielinen. Kaikki tieto löytyykin verkkosivuilta sekä englanniksi että espanjaksi, jotka ovat molemmat FIG:n virallisia kieliä.

    Verkkosivuprojekti toteutettiin nopealla aikataululla. ”Hieman enemmän olisimme halunneet aikaa testaukseen, mutta pääpiirteittäin projekti eteni nopeasti ja kaikki tehtiin kuten sovittiin”, kertoo Suominen. Ennen tapahtumaa ja sen aikana sivustolle odotetaan jopa 10 000-15 000 päivittäistä kävijää. Osallistujat etsivät sivustolta perustietoa tapahtumasta, aikatauluista, suorituspaikoista sekä yleisesti Helsingistä. Verkkosivujen tavoitteena on tarjota kaikille kiinnostuneille tietoa Gymnaestradasta sekä antaa sen järjestäjämaasta positiivinen mielikuva. Myös yhteistyökumppaneille verkkosivut ovat mainio paikka näkyä.

    Antti Hongan suunnittelema graafinen ilme on saanut Voimisteluliiton jäsenistöltä paljon kehuja. ”Meillä oli grafiikat, elementit ja toiminnallisuudet valmiiksi mietittynä. Kun Avoine tuli mukaan, oli sivut helppo rakentaa valmiiksi.”, kiteyttää Suominen. Sivusto on tehty ProcessWire -julkaisujärjestelmällä, joka skaalautuu näppärästi myös mobiililaitteille. Sivuston teknisestä toteutuksesta vastasi Antti Peisa ja projektipäällikkönä toimi Marko Valo.

    Tutustu Gymnaestradan verkkosivuihin.

    Teksti, Laura Lammi                

     Suomen Maastohiihto ry

     Suomen Maastohiihto ry palvelee hiihtoseuroja harrastehiihdosta huippuhiihtoon. Liitto uudisti verkkosivustonsa kesällä 2013. Samalla uudistettiin myös kattojärjestön, Suomen Hiihtoliitto ry:n sivut


     Suomen Maastohiihto ry palvelee hiihtoseuroja harrastehiihdosta huippuhiihtoon. Liitto uudisti verkkosivunsa kesällä 2013. ”Tavoittelimme uudistuksella selkeyttä, näyttävyyttä, raikkautta ja uudistumista. Halusimme kivannäköiset sivut, jotka ovat ‘tällä vuosituhannella’”, kommentoi Maastohiihto ry:n assistentti Larissa Erola.

     Liitto järjestää tapahtumia yhdessä jäsenseurojensa kanssa. Lapsille ja nuorille on hiihtokouluja sekä erilaisia valmennusryhmiä. Lisäksi liitto koordinoi maajoukkuetoimintaa sekä arvokisoja, joista esimerkkejä ovat maailmancup, PM-, MM- ja olympiakisat. ”Myös huippuhiihtäjien valmentajat ja huoltajat järjestetään liiton kautta”, kertoo liiton nuorisoliikunnan kehittäjä Henna Sivenius.

     Erola ja Sivenius pitivät tärkeänä, että selaajan etsimä tieto, esimerkiksi uutiset tai kilpailukalenteri, löytyvät heti. On turhauttavaa, jos ei löydä tietoa, jota etsii. Sivuston otsikot suunniteltiin huolella, jotta kohderyhmät löytävät paremmin heitä koskevat tiedot.

     Navigaatio on jaoteltu kohderyhmittäin ja aihealueittain. Lisäksi sivustolle on tulossa salasanoilla suojatut huoneet. Sivusto on suunnattu seuroille, hiihtäjille, yksittäisille harrastajille, kilpailijoille, valmentajille, piireille, vanhemmille ja kenelle tahansa hiihtourheilusta kiinnostuneelle.

     Samalla uudistettiin kattojärjestön sivut

     Maastohiihto ry:n kattojärjestö, Suomen Hiihtoliitto ry, uudisti sivunsa samalla. Projektissa oli mukana oma tekijä Hiihtoliiton puolelta. Kattojärjestön sivut ovat yksinkertaisemmat ja kokoavat yhteen eri lajien uutisia.

     Maastohiihto ry ja Suomen Hiihtoliitto ry ovat olleet Avoinen asiakkaita jo vuodesta 2003. Vanhemmasta julkaisujärjestelmästä uuteen, ProcessWireen, siirtyminen sujui Erolan mielestä hyvin: ”Aluksi uusi julkaisujärjestelmä oli outo, mutta nyt se tuntuu yksinkertaisemmalta, helppokäyttöisemmältä ja nopeammalta kuin vanha. Toki opeteltavaakin riittää, mutta muokkaus on selkeää.”

     ProcessWire on tuonut mukanaan myös monia uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi sivujen siirtäminen on helpompaa, kun voi vaan klikata ja raahata niitä uusille paikoilleen. Myös kuvia voi lisätä kerralla useampia ja tietoja voi päivittää yhdestä paikasta yhtaikaisesti eri puolille sivustoa. Esimerkiksi yhteystietojen päivitykseen tämä ominaisuus on mainio.

     Projekti meni nopeasti

     Miten projekti ja käyttöönotto sitten asiakkaan mielestä menivät? Erolan mielestä projekti meni nopeasti. Mainiosti sujuivat myös projektipäällikkö Marko Valon vetämät koulutukset. Myös konseptipajassa tuli hyviä ideoita, joita toteutettiin sivustolla. ”Ulkoasusta tykkäsimme heti. Niko Kauranen nappasi meidän ajatuksiamme hyvin. Joillain on kyky tuottaa ulkoasu juuri ideoidemme mukaan”, kommentoi Larissa Erola Avoinen luottograafikon käden jälkeä.

     Koska verkkosivujen sisältöjä oli tekemässä liitossa vain pieni porukka, meinasi lopuksi tulla vähän kiire. ”Oli ihanaa, että vielä viime metreillä tehtiin aktiivisesti töitä porukalla, yhdessä Avoinen kanssa. Jos huomasimme vielä samana päivänä jotain, niin kaikki korjattiin heti.”

     Lisäksi sivusto linkitettiin vahvemmin sosiaaliseen mediaan uudistuksen yhteydessä. Entä saavutettiinko uudistuksen tavoitteet? ”Kyllä saavutimme. Varsinkin on ihanaa, kun tietää, mitä siellä on missäkin”, kiteyttää Erola.

     Sivustouudistuksessa toimi projektipäällikkönä Marko Valo. Ohjelmoinnista vastasi Juha Miettinen. Grafiikat teki Niko Kauranen Propellosta.

     Teksti: Laura Lammi

     Tutustu Maastohiihto ry:n sivuihin täältä

     Tutustu Hiihtoliiton sivuihin täältä

      Agronomiliitto

      Jäsenten edun tavoittelu on keskiössä Agronomiliitossa. Uusi sivusto syntyi sulavasti liiton, Avoinen ja Neodesignin yhteistyönä.


      Agronomiliitto on palvelu- ja etujärjestö, jonka jäsenistö koostuu korkeakoulutetuista maatalous- ja elintarvikealan ammattilaisista. Liitolla on 6000 jäsentä, joista 66 % on työikäisiä, 17 % on opiskelijoita ja 17 % senioreja. Jäsenistöön kuuluu myös yrittäjiä. Agronomiliitto on Akavan jäsenjärjestö.

      ”Liitto on perustettu vuonna 1897. Juuret ovat syvällä, mutta haluamme olla mukana tässä päivässä, tarjoamassa nykyaikaisia palveluja,” kertoo liiton viestintäpäällikkö Maija Soljanlahti. Jäsenten edun tavoittelu on keskiössä Agronomiliitossa. Liitto pyrkii muun muassa edesauttamaan työn tarjoajien ja hakijoiden kohtaamista. Työnhakusivusto onkin yksi liiton suosituimpia palveluja, joten oli tärkeää saada siitä toimiva kokonaisuus.

      Agronomiliiton verkkosivustouudistus lähti liikkeelle visuaalisesta uudistuksesta Neodesignin kanssa. Tässä yhteydessä huomattiin, että sivusto onkin ”melko järeä”, jolloin mukaan otettiin myös tekninen toteuttaja. Aiempi toimittaja ei enää tukenut verkkosivuston alustaa eikä siihen tullut päivityksiä, joten Agronomiliittto tilasi verkkosivut Avoinelta, joka oli ennestään tuttu jäsenrekisterin toimittajana. Agronomiliitto tuli Avoinen jäsenrekisteriasiakkaaksi vuonna 2009. Soljanlahden mielestä oli hyvä, että toimijat, mainostoimisto ja tekninen toteuttaja pystyttiin yhdistämään sulavasti.

      Verkkosivustoa alettiin suunnitella keväällä 2012. Soljanlahden mukaan tavoitteena oli tuoda sivusto tälle vuosikymmenelle. Uudistuksessa asetettiin palvelut etusijalle ja tutkittiin, miksi ihmiset oikeastaan tulevat sivustolle. ”Emme halunneet piilottaa asioita jäsenkirjautumisen taakse vaan tuoda mahdollisimman paljon tietoa avoimesti jäsenten saataville. Jäsenosio säilytettiin, koska sieltä jäsenet saavat erityispalvelua jäsenmaksuaan vastaan,” kertoo Soljanlahti.

      Uudistus toteutettiin nopeasti. Oli itsestäänselvyys, että sivuista tehdään responsiiviset. Responsiivisuus tarkoittaa, että sivusto mukautuu käytettävän päätelaitteen mukaan. Erilaisia päätelaitteita ovat esimerkiksi mobiililaitteet, kuten älypuhelimet ja tabletit. Soljanlahden mukaan verkkosivustouudistuksen tavoitteet saavutettiin ja liiton verkkopalvelut ovat nyt nykyaikaiset. Kompromisseja ei jouduttu tekemään. Agronomiliitto suunnitteli sivuston rakenteen itse, mutta konsultointia ja vinkkejä tuli Avoinen projektipäällikkö Marko Valolta sekä tuotantopäällikkö Antti Peisalta. Sivusto julkaistiin ystävänpäivänä 2013. Samalla uudistettiin myös lehden ilme.

      ”Aikataulut pitivät, sillä emme tehneet niistä epärealistisia. Tuntui, että Antilta löytyi aina ratkaisu ja ehdotus. Sitä arvostimme kovasti. Ei asiakkaan pidä itse keksiä, että mitä mahdollisuuksia on. Omat ideat altistettiin tarkoituksella, jotta saataisiin kommentteja. Toivottiin, että soppaa keitetään yhdessä. Tuntui, että ProcessWire-julkaisujärjestelmällä asiat olivat mahdollisia tehdä”, kertoo Soljanlahti projektin kulusta. Agronomiliiton jäsenistö on pitänyt sivuista, varsinkin niiden uudesta ilmeestä. Myös kävijämäärä ovat nousseet noin sadalla kävijällä päivittäin, mikä tosin voi osittain johtua myös epävarmasta taloustilanteesta.

      Sivusto on ennen kaikkea liiton tarjoama jäsenpalvelu. Se on suunnattu jäsenistölle, sidosryhmille ja yhteistyökumppanille sekä potentiaalisille jäsenille. Lisäksi omat osiot löytyvät mm. opiskelijoille. Työn vaihto, irtisanominen ja työttömäksi jääminen ovat yleensä ne hetket, milloin liittoa eniten tarvitaan. Myös jäsenetujen pitää löytyä sivuilta helposti. ”Agronomiliiton tavoitteena on, että ala menestyy Suomessa ja muuallakin. Sivusto on auki aina, vaikka toimisto ei olisikaan. Se on myös paikkakunnasta riippumaton, sillä Agronomiliitolla on jäseniä ympäri maailman,” kiteyttää Soljanlahti.

      Tutustu Agronomiliiton sivuihin täältä.

      Teksti: Laura Lammi